งานที่รับผิดชอบ

                                                                    งานที่รับผิดชอบ                                   1. งานบริจาคโลหิต
                                   2. งานตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
                                   3. งานโรงอาหาร
                                   4. งานประกันอุบัติเหตุ
                                   5. งานห้องพยาบาล 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น