วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

                                  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


               ขอเชิญผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559
                 วันที่ 13-14 มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น