วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การบริจาคโลหิต

                                                งานสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

                  ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องใน
    วันแม่แห่งชาติ  วันที่ 1 มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น