ปฎิทินปฎิบัติงาน

                                                                      ปฎิทินปฎิบัติงาน
                                                                ประจำปีการศึกษา 2559  1.            วันที่   8-12    พฤษภาคม     2559          ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
  2.            วันที่      1       มิถุนายน        2559          บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  3.            วันที่  13-14    มิถุนายน        2559          ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1
  4.            วันที่     22      มิถุนายน        2559           ตรวจประเมินร้านอาหาร                
  5.            วันที่  15-16    พฤศจิกายน   2559           ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2
  6.            วันที่     22      มิถุนายน        2559           ตรวจประเมินร้านอาหาร
  7.            วันที่     11      มกราคม         2560           กิจกรรม 5 ส
  8.            วันที่     20      มกราคม         2560           ตรวจประเมินร้านอาหาร
  9.            วันที่     31      มีนาคม           2560           การจัดทำรายการเบิกจ่ายยาและสต๊อกยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น